کتاب اصول زیربنایی کسب و کار، فروش و رهبری
قیمت :85000 ریال 


کتاب اصول زیربنایی کسب و کار، فروش و رهبری 
(سه کتاب در یک کتاب) MBA  
جعبه ابزار مدیران است که بصورت خلاصه اصول اولیه کسب و کار ،نکات مهم فروش و رهبری را برای استفاده مدیران در دسترس قرار داده است.
کتاب اصول زیربنایی کسب و کار، فروش و رهبری
اولین بخش کتاب با عنوان اصول کسب و کار شامل اصول پایه ، سرمایه گذاری ، مدیریت ، بازاریابی و ایده های موفقیت است . 


بخش دوم نکات مهم فروش است که مطالبی را شامل انگیزش ، آماده شدن برای فروش ، ارائه مطالب فروش و خدمات پوشش می دهد . 


بخش آخر در مورد رهبری است که عناصر اولیه رهبری را که توسط سان تزو، استراتژیک ارتش چین ، شناسایی شده بود شامل هوشمندی ، قابلیت اعتماد ، رفتار انسانی ، شجاعت و نظم و انظباط مورد توجه قرار داده است . 
به طور کلی این کتاب می تواند به صورت تخصصی مورد استفاده گروه های زیر قرار گیرد :
1- دانشجویان MBA به عنوان یک کتاب کمک درسی جهت درک و فهم مفاهیم کسب و کار به صورت عمیق و ریشه ای 
2- دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت و بازرگانی به عنوان یک منبع با ارزش جهت درک و فهم عمیق مطالب کسب و کار 
3- مدیران عامل، روءسا و اعضا هیئت مدیره، معاونان بازرگانی و بازاریابی،مدیران فروش،معاونان مالی پرسنلی سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی و کارآفرینان که فرصت مطالعه کتاب های حجیم را ندارند ، اما علاقه مند هستند که مفاهیم کلیدی کسب و کار را درک نمایند .
4- مدیرانی که در گذشته دوره های MBA را طی کرده اند و می خواهند ضمن بازآموزی با کلمات قصار بزرگان همه اعصار آشنا شوند .
شابک: 978-964-379-221-3 
مولف: عبدالحمید ابراهیمی- هرمز مهرانی 
مترجم: لزلی پاکل همراه با آدرین آویلا 
سال نشر: 1390 
از مجموعه: فرهنگ و مديريت 
قیمت: 8500 تومان