آموزش فارسي شبيه ساز پرواز+كتاب اصول تئوري پرواز
قیمت :175000 ریالدر كتاب اصول تئوري پرواز اين مجموعه ، كليه دروس پرواز گردآوري شده و در بخش هاي مختلف آنچه را كه يك خلبان در دنياي واقعي فرا مي گيرد طي دروس تئوري آموزش داده مي شود.پس از مطالعه دروس اين كتاب مي توانيد با مراجعه به بخش آموزش نرم افزار شبيه ساز پرواز به كمك استاد خلبان فارسي زبان، آموخته هاي خود را در محيطي مجازي تجربه كنيد.
مطالب آموزشي اين كتاب عبارتند از :
فصل اول : پروازهاي پيش از مستقلي
درس اول : پرواز مستقيم و بدون تغيير ارتفاع
درس دوم و سوم : گردشها ، اوج گيري و نزول
درس چهارم : پرواز با سرعت كم
درس پنجم : برخاستن با تيك آف
درس ششم : فرود يا لندينگ
درس هفتم : اولين پرواز مستقلي شما
فصل دوم : گواهينامه خلباني شخصي
درس اول : واماندگي يا استال

درس دوم : دورهاي گود يا استيپ ترن ها
درس سوم : ناوبري با استفاده از دستگاه VOR
درس چهارم : دوره ترافيك
درس پنجم : كنترل ترافيك هوايي
فصل سوم : مدرك يا ريتينگ پرواز با دستگاه
درس اول : تقريب VOR
درس دوم : تقريب با استفاده از دستگاه فرود خودكار
درس سوم : الگوهاي Holding
فصل چهارم : گواهينامه خلباني بازرگاني
درس اول : آشنايي با يك هواپيماي كامل و پيشرفته

درس دوم : نشست ها و برخاست ها در باند كوتاه
درس سوم : رويه هاي شرايط اضطراري
فصل پنجم : گواهينامه حمل و نقل هوايي
درس اول : آشنايي با هواپيماي جت بوئينگ 737

درس دوم : نزول ها و مديريت انرژي
درس سوم : تقرب كامل با دستگاه خودكار فرود
امتحانات و گواهينامه ها
در پايان هر درس امتحاني از شما گرفته خواهد شد و اين امتحان به طور عملي ، دانش و مهارت شما را محك خواهد زد. در صورت موفقيت در امتحان شما گواهينامه خلباني را در هر بخش دريافت خواهيد كرد.

DVD 1,2,3,4 :
برنامه نصب Flight Simulator X
(بيش از 24,490 فرودگاه از 223 كشور جهان و 103 فرودگاه در ايران شامل فرودگاه امام خميني)
DVD 4 :
Acceleration Expansion Pack

Boeing F/A-18A Hornet
Microsoft Flight Simulator X SP1 & SP2
DVD5 :
بيش از 80 هواپيماي جديد و معروف علاوه بر هواپيماهاي موجود در شبيه ساز

فيلم هاي نمايش هوايي Maks در سالهاي 2005 و 2007
حداقل سيستم مورد نياز :

سيستم عامل (OS) :
Windows XP SP2/Vista/7
پردازنده (CPU) :
Intel Pentium 4 - 2.0GHz or Higher
حافظه اصلي (RAM) :
1GB (XP) , 2GB (Vista/7)
كارت گرافيك (VGA) :
128MB VRAM 
فضاي هارد ديسك(HDD) :
20GB