هر آنچه که مدیران اجرایی باید بدانند
قیمت :50000 ریال 

اين مجموعه ارزشمند در اصل يك کتاب صوتي شامل خلاصه مباحث مطرح شده در "كتاب مديران اجرايي" مي باشد.

برخي مباحث مطرح شده در اين مجموعه عبارتند از:
- استراتژي مديريت ، تربيت و به كار گيري مديران برجسته
- سيستم ارزش زماني و عكس العمل سريع و مناسب
- ايجاد فرهنگ رشد
- تجربيات مديران موفق بين المللي از زبان خودشان
- دانش مديريت منابع انساني
- بررسي سيستم پولدار كردن انسان هاي با مرتبه شغلي بالا
- بررسي سيستم پولدار كردن افراد با كارايي و عملكرد بالا
- پاداش بايد چند درصد از حقوق ثابت باشد؟
- اهميت توجه به مخترعين و مبتكران
- اهميت توجه به مديران مياني
- نقش پاداش در سيستم مديريت و سود دهي
- توسعه تجارت و كسب سود حداكثر
و در نهايت صحبت هاي آقايان "مك هنن" و "تيم هي" از مديران برجسته آمريكا

به صورت audio CD و قابل اجرا در كليه دستگاه ها با كيفيت عالي

شامل 2 كاست صوتي در قالب يك DVD به زبان فارسي با كيفيت عالي