کنفرانس بین المللی بازاریابی
قیمت :75000 ریال 

مجموعه اي بسيار ازشمند حاوي ديدگاه هاي ايده پردازان بازاريابي ايران و جهان

گنجينه جديد ترين ايده هاي بازاريابي ايران و جهان در اختيار شماست..

" اطلاعات لازمه موفقيت است "

در 3 حلقه DVD

برخي موضوعات كنفرانس:

DVD شماره 1 :
- بازاريابي و مشتري مداري
- تجارت الكترونيك
- صادرات و استراتژي هاي جديد بازاريابي
- طرح بازاريابي
- عوامل و موانع بهره وري نيروي انساني در بازاريابي
- فرهنگ و جهاني شدن بازاريابي
- كارآفريني و بازاريابي
- كاربرد و تكنيك هاي بازاريابي در بنگاه ها


DVD شماره 2 :
- كاربرد و تكنيك هاي بازاريابي در صنايع
- كيفيت و بازاريابي
- گراييشات و استراتژي هاي جديد بازاريابي
- مديريت پيشرفته
- مزاياي سيستم هاي چندگانه
- نانوتكنولوژي و بازاريابي
- نقش بازاريابي و عوايد اقتصادي آن


DVD شماره 3 :
- ارتباط بازاريابي ديجيتال و مستمر در آينده
- استراتژي هاي تبليغات
- الزامات نوين در تهيه و مديريت مارك تجاري (برند سازي)
- امور بانكي در تجارت بين الملل
- امور حقوقي تجارت بين الملل
- بازاريابي پست مدرن
- بازاريابي در ونوس
- تاريخچه مارك (برند) تجاري شركت نيوا NIVEA

با خريد اين مجموعه شما با صرف هزينه اي ناچيز در يك كنفرانس بين المللي بازاريابي به زبان فارسي شركت مي كنيد!