كنفرانس مهندسي صنايع
قیمت :60000 ریالمرجع بسیار ازشمند مقالات بین المللی مهندسی صنایع

۲۰۰ عنوان مقاله مهندسی صنایع شامل موضوعات:

مدیریت ریسک

مدیریت فناوری

مدیریت استراتژیک

مدیریت کیفیت

مدیریت تولید
تولید در کلاس جهانی با رویکرد صادرات
تولید ناب و چابک
مدلهای برنامه ریزی تولید و عملیات
مدیریت نگهداری و تعمیرات
تحقیق در عملیات
برنامه ریزی ریاضی
تصمیم گیری چند معیاره
شبیه سازی
الگوریتم های متاهیورستیک
پیامدهای تصادفی
تئوری آشوب
مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت فراگیر
مدیریت فرآیندها
مدیریت فرآیندها با رویکرد آماری
مدلهای تعالی سازمانی
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
کسب و کار الکترونیکی
مدیریت دانش
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی
اقتصاد دیجیتال
مدیریت پروژه

مدلهای بلوغ پروژه
مدیریت ارزش
مدیریت ریسک
مدیریت، هزینه، کیفیت ، زمان، منابع و… پروژه

مدیریت فناوری
برنامه ریزی و بومی سازی فناوری
ارزیابی فناوری
رقابت پذیری سازمان ها
مدلهای انتقال فناوری
سیستمها و روشهای هوشمند
سیستم های خبره
شبکه های عصبی
هوش مصنوعی
سیستم های فازی
داده کاوی
مدیریت سازمان و منابع انسانی
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
سیستم های اندازه گیری و ارتقا بهره وری
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت تامین کنندگان
مدیریت ارتباط بامشتری
مدیریت لجستیک
مدیریت اطلاعات در زنجیره تامین
سیستم های تولیدی و فناوری پیشرفته
سیستم های ساخت سلولی
سیستم های تولید انعطاف پذیر
سیستم ذخیره سازی و بازیابی اتوماتیک
فناوری نانو
و کلیه مباحث مرتبط با مهندسی صنایع