سیزده اشتباه بازاریابی شرکت ها
قیمت :49000 ریال 

 

سیزده اشتباه بازاریابی شرکت ها

 

 

در این دوره صوتی یک ساعته که بصورت ام.پی.تری است به 13 اشتباه رایج مدیران شرکت ها در بازاریابی پرداخته می شود. سپس راه حل هایی پیشنهاد می شود تا از این اشتباهات پرهیز شود.

 

آیا می دانستید که احتمالا شما هم برخی ازاین اشتباهات را انجام می دهید؟

در بازاریابی اشتباهاتی وجود دارند که تاثیر قابل توجهی بر میزان درآمد می گذارند. اولین قدم در افزایش فروش و سودآوری کسب و کار، شتاخت اشتباهات رایج، و متوقف ساختن آنها است. در این دوره آموزشی به 13 اشتباه رایج بازاریابی می پردازیم که بسیاری از صاحبان کسب و کار، آنها را مرتکب می شوند. در هر بخش پیشنهاداتی ارائه می دهیم که باعث دوری از این اشتباهات می شود.


اشتباهات رایج بازاریابی شرکت‌ها

1-  نداشتن برنامه بازاریابی مشخص
2-  نداشتن برنامه ای برای پی گیری مشتریان
3- عدم استفاده از روش های خودکار بازاریابی
4- نداشتن برنامه برای ایجاد نمایندگی
5- نداشتن پیام بازاریابی شفاف و مشخص
6- نداشتن اهداف فروش مشخص
7- عدم سنجش نتایج عملیات بازاریابی
8- غافل شدن از مشتریان کنونی
9- متمایز نکردن خود  از رقیبان
10- استفاده از رسانه های نامناسب در تبلیغات
11- عدم اختصاص وقت کافی برای بازاریابی
12- نداشتن تعادل در بازاریابی آنلاین و آفلاین
13-  بازگشت پایین سرمایه در عملیات بازاریابی