124 نکته برای فروش تلفنی موثر
قیمت :45000 ریال 

 

124 نکته برای فروش تلفنی موثر

 

 

با یادگیری نکات لازم می توانید فروش تلفنی خود را افزایش دهید. این کتاب به نکات عملی اشاره می کند که رعایت آنها باعث پیشرفت در فروش می شود. خواندن آن به حداکثر یک ساعت زمان نیاز دارد. خدمات جدید شرکت مخابرات در این کتاب معرفی شده اند که می توانند باعث سهولت درکارها شوند.