پكیج های آموزشی دکتر کامران صحت - موفقیت نامحدود درکسب و کار
قیمت :300000 ریال

پكیج های آموزشی دکتر کامران صحت - موفقیت نامحدود درکسب و کار


پکیج آموزشی دکتر صحت


برای اولین بار سری جدید پکیج آموزشی دکتر کامران صحت در قالب یک DVD شامل خدمات:

-    یک فیلم آموزشی 30 دقیقه ای
-    ده فایل صوتی 100 دقیقه ای
-    ده جزوه آموزشی pdf
-    ارایه گواهینامه معتبر آموزش غیرحضوری پس از شرکت در آزمون
با کیفیتی بی نظیر

طبق برنامه ماهیانه حداقل یک پکیج جدید وارد بازار خواهد شد.