آموزش اکسل 2007 فارسی در یک DVD
قیمت :60000 ریال( در 3 CD بوده و به صورت ایمیج روی یک DVD قرار داده شده )

فصل اول : آغاز كار Excel
- آشنايي با محيط برنامه اكسل - ايجاد يك Workbook جديد - كادر محاوره اي Excel Options - بازكردن فايلها - ذخيره سازي فايلها
فصل دوم : كار با داده ها
- ويرايش داده ها - حركت بين خانه ها - استفاده از ويژگي Auto Complete و Auto Correct - انواع داده ها در Excel - ويژگي AutoFill - تغيير پهناي ستونها - لغو يا ايجاد مجدد دستورات - ويژگي Spell Check(غلط ياب املائي)
فصل سوم : روشهاي انتخاب و جابجائي داده ها
- روشهاي انتخاب خانه ها - تغيير مكان سلولها - آشنايي با Clipboard - استفاده از ويژگي Paste Special - افزودن و حذف سطرها و ستون ها - دستور Find and Replace
فصل چهارم : كار با Worksheet ها
- كار با Worksheet ها - ويرايشWorksheet ها - انتقال Worksheet ها از يكWorkbook به ديگري
فصل پنجم : فرمت بندي داده ها
- فرمت بندي داده هاي عددي - ترازبندي محتويات خانه ها - ساير تنظيمات فرمت بندي - ابزارFormat Painter - سبك ها (Styles) -
و و و و .......