بزرگترین مجموعه کتاب الکترونیکی در جهان در 8 DVD
قیمت :150000 ریالاین مجموعه دارای بیش از 99% کتاب الکترونیک به زبان فارسی می باشد برگرفته از سایتهای دانلود کتاب الکترونیکی ایرانی . سایت آی آر پی دی اف سایت پرشین ابوک سایت کتابخانه ایران و چندین مجموعه نیز در این مجموعه جای داده شده است که خودشان اتوران اختصاصی دارند.