کتاب مدیر ویژه مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت ها
قیمت :300000 ریالکتاب مدیر ویژه مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت ها
کتاب مدیر، مخصوص مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکتها
مدیران کشور که مسئولیت اداره شرکتها و واحدهای صنعتی را برعهده دارند اکثرا به علت مشغله زیاد فرصت کافی برای بروز رسانی اطلاعات و دانش نوین مدیریتی خود را ندارند. برای حل این مشکل "کتاب مدیر" حاوی دانش نوین مدیریت (MBA) برای اداره موفق شرکتها، مخصوص مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکتها نوشته شده است.

محتوی کتاب شامل :
*     دانش عمومی مدیران ، وظایف مدیر عامل و هیئت مدیره شرکتها ، مقررات ثبتی و قانونی شرکتها ، روشهای مدیریت موفق ، مدیریت زمان ، مدیریت مذاکره ، مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، مدیریت ا سترس ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
*    مدیریت استراتژیک (ماموریت ، چشم انداز ، تهدیدات و فرصتها ، نقاط ضعف و قوت و روشهای برنامه ریزی..)
*     مدیریت منابع انسانی شرکت : سیاستهای اداره کارکنان ، انگیزش کارکنان ، تعهد و وفاداری کارکنان به شرکت
*      مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری شرکت، انواع تسهیلات بانکی و عقود اسلامی ، نقطه سربسر ،روشهای تامین نقدینگی
*    مدیریت تولید ، برنامه ریزی تولید ، تولید ناب و چابک ، کنترل موجودیها ، نقطه سفارش وطراحی خط تولید.....
*    مدیریت بازرگانی ، روشهای بازاریابی و فروش موفق ، مدیریت خریدهای داخلی،سفارشات خارجی انواع اعتبار اسنادی ،
*    کیفیت و مدیریت کیفیت در شرکت ، ابزارها و روشهای کیفیت ، مدلهای سرآمدی کسب و کار و کیفیت EFQM
*    روشهای سلامت جسمی و روحی مدیران ، روشهای دوری از استرس و افسردگی مدیران
*    گزیده انواع قوانین مورد استفاده در شرکتها: قانون تامین اجتماعی ، کار ، مالیات بر ارزش افزوده ،  قانون چک ، قانون تجارت
*   فرم سفید قراردادهای  مختلف مورد استفاده در شرکتها ( قراردادهای امورمالی و تسهیلاتی ، امور بازرگانی ، کارگری ، مشاوره ای ، خدماتی و غیره ...)
*    آخرین بخش کتاب : ضرب المثلهای مدیریتی

تعداد صفحات سایت : 850  صفحه با جلد گالینگورقیمت کتاب 30 هزار تومان