21 روش انتخاب شغل دلخواه
قیمت :45000 ریال


21 روش انتخاب شغل دلخواه

21 روش انتخاب شغل دلخواه
کتاب های صوتی برایان تریسی

21 روش انتخاب شغل دلخواه

این برنامه می تواند زندگیتان را تغییر دهد. با یاد گرفتن اینكه چطور در هر زمان که بخواهید به شغل دلخواهتان برسید، كنترل كامل حرفه تان را به دست می گیرید.
برایان تریسی یكی از آموزگاران برتر دنیای امروز در زمینه ی موفقیت شغلی است. او به هزاران زن و مرد در رده های مختلف شغلی، آموزش و مشاوره داده تا یاد بگیرند صرف نظر از اینکه چه کسی هستند یا شرایط اقتصادی چگونه است، مشاغل بهتری به دست بیاورند.
تریسی فقیر بود و از دبیرستان هم فارغ التحصیل نشده بود. او درس های زندگیش را به سختی یاد گرفت. از شغلی به شغل دیگر می رفت، مرتباً استخدام، اخراج و بیكار می شد. بعد شروع به یاد گرفتن ایده ها و روش هایی كرد كه شما در آستانه ی یادگیریشان هستید. خیلی سریع كارش را رو به راه كرد و وارد مسیر پیشرفت سریع شد. او كه بدون هیچ امتیازی شروع كرده بود 22 شغل عوض کرد تا بالاخره مدیر اجرایی یك شركت 265 میلیون دلاری شد.
برایان تریسی در چند سال اخیر این ترفندها را به هزاران نفرآموزش داده و كمكشان كرده كه مشاغل بسیار بهتر از قبل به دست بیاورند. و آنچه را او به دیگران یاد داده، شما هم اگر روشش را یاد بگیرید می توانید انجام بدهید.
The following program can change your life. By learning how to get the job you really want at any time in your life, you will take full control over your career. Brian Tracy is one of the top teachers in the world today on the subject of career success. He has coached and counseled thousands of men and women at every stage in their careers on how to get better jobs, no matter who they are or what the economy is like. Brian started poor without graduating from high school. He learned his lessons the hard way, knocking around from job to job, getting hired, fired, lied off and downsized regularly. Then he began learning and practicing the ideas and strategies you're about to learn. He very quickly turned his career around and moved on to the fast track, starting with no advantages. He went through 22 jobs before ending up as the chief operating officer of a$265,000,000 company. In the past few years, he has taught these strategies to thousands of people and helped them to get better jobs than ever before. And what he has taught others you can do if you just learn how. 

قیمت : 4500 تومان