21 قانون شکست ناپذیر پول
قیمت :45000 ریال 21 قانون شکست ناپذیر پول

21 قانون شکست ناپذیر پول
کتاب های صوتی برایان تریسی

21 قانون شکست ناپذیر پول


برنامه ای که قرار است بشنوید توسط برایان تریسی ارائه می شود. او میلیونر خود ساخته و یکی از باهوش ترین و باتجربه ترین سخنوران و مربیان در دنیای امروز است. برایان بیش از 25 سال و طی فرآیند یاد گرفتن اینکه چرا بعضی افراد موفق تر از دیگران هستند از فقر به ثروت رسیده است. در این برنامه او بهترین قوانین و اصولی که تا به حال در تاریخ بشری برای رسیدن به ثروت شخصی کشف شده است را با شما در میان می‌گذارد.
برایان می داند که درباره چی صحبت می کند. او از دبیرستان فارغ التحصیل نشد. او کارگری می کرد، ظرف می شست، چاه می کند، الوار می چیند، و سال ها در مزرعه و دامداری کار می کرد. او در ساختمان و کارخانه ها کار می کرده. در اقیانوس اطلس شمالی روی یک کشتی کار کرده است. در آخر به فروش و سپس مدیریت تجارت رو آورد که از همانجا شروع به مطالعه افراد موفق کرد.
حالا 20 سال به جلو برویم، برایان حالا 22 تجارت مختلف در رشته های متفاوت را شروع کرده، سازماندهی، مدیریت کرده یا متحول ساخته است. او در بیش از 5 هزار شرکت در آمریکا و 23 کشور خارجی سخنور، مربی و مشاور بوده است. برایان بیش از 2 میلیون مرد و زن را در دوره هایش درباره ی فروش، مدیریت، موفقیت شخصی و پیشرفت مالی فارغ التحصیل کرده است.
برنامه های ویدیویی و صوتی او به 20 زبان ترجمه شده و در 38 کشور جهان فروش رفته است. برایان نه تنها خود را از فقر به ثروت رساند بلکه به هزاران مرد و زن دیگر که با هیچ شروع کرده اند، نشان داده که چطور به استقلال مالی برسند. هر یک از این قوانین که قرار است یاد بگیرید می تواند زندگیتان را تغییر دهد.
مثل همیشه مهمترین عامل موفقیت برای شما عمل کردن است. وظیفه ی شما این است که این اصول و استراتژی ها را یاد بگیرید و سپس مدام آن ها را در زندگیتان به کار برید تا نتیجه ای مشابه صدها، هزاران و حتی میلیون ها مرد و زنی که قبل از شما به آن رسیده اند، بگیرید.
در آخر این برنامه برایان پیشنهاد ویژه ای را به شما خواهد کرد که خیلی سریع شما را در جاده ی متعالی به سمت استقلال مالی و ثروت شخصی قرار خواهد داد. و حالا این هم برایان تریسی با 21 قانون شکست ناپذیر پول.
The program you’re about hear is presented by Brian Tracy. A self made millionaire and one of the most knowledgeable and experienced speakers and trainers in the world today. Brian has invested more than 25 years of his life going from rags to riches in the process to learn why some people are more successful than others.
In the coming program, he will share with you, the very best laws and principles ever discovered in human history for achieving personal wealth. Brian knows what he’s talking about; he did not graduate from high school. He worked in laboring jobs, washing dishes, digging ditches, stacking lumber, and working on farms and ranches for several years. He worked in construction and in factories.
He worked on a ship in the North Atlantic. Finally he got in to sales and then in to business management where he began to study other successful people. Now jump forward 20 years, Brian has now started, built, managed, or turned around 22 different businesses in a variety of fields. He has served as a speaker, trainer, and consult into more than 5 hundred corporations throughout the United-States and in 23 foreign countries. Brian has graduated more than 2 million men and women through his courses on sales, management, personal success and financial achievement.
His audio and video programs have been translated into 20 languages and are sold in 38 countries worldwide. Brian has not only taken himself from rags to riches but he has also shown thousands of other men and women who started with nothing, how to achieve financial independence.
Anyone of the laws that you're about to learn can change your life. As always the most important factor in success is for you to take action. Your job is to learn these principals and strategies and then to apply them in your life consistently over and over again until you get the same results that hundreds of thousands and even millions of men and women have gotten before you. At the end of this program Brian will tell you about a special offer that will very quickly put you on the high road toward financial independence and personal wealth. Now, here is Brian Tracy with the 21 absolutely unbreakable laws of money.
قیمت :  4500 تومان