قورباغه ات را قورت بده
قیمت :45000 ریال 


قورباغه ات را قورت بده

قورباغه ات را قورت بده

کتاب های صوتی برایان تریسی

قورباغه ات را قورت بده

21 روش عالی برای مبارزه با تنبلی و انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر
آدیو لیتریچر قورباغه ات را قورت بده" را تقدیم می کند،
21 روش عالی برای مبارزه با تنبلی و انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر با حضور برایان تریسی.
قورباغه ات را قورت بده فایل صوتی است که توصیه های عملی بسیاری است که به شما کمک می کند از تنبلی جلوگیری کنید و در زمان کمتر کارهای بیشتری انجام دهید. برایان تریسی بهترین ایده ها و بینش های مدیریت زمان را با هم در 21 مرحله ی عملی و سریع ترکیب کرده است. هر فصل شامل تمرینات خاصی است که شما می توانید از آنها استفاده کنید تا توصیه های تریسی را به سرعت اجرا کنید تا نتایج آنها را به چشم خود ببینید. برایان تریسی یکی از پیشتازان آمریکایی در زمینه ی رشد توانایی های بالقوه انسان و کارآیی فردی است. هر ساله با بیش از 250 هزار نفر در رابطه با رشد فردی و حرفه ای سخن می گوید.
تریسی نویسنده پرفروش ترین کتابهایی همچون حداکثر موفقیت (Maximum Achievement) و 100 اصل شکست ناپذیر برای موفقیت شغلی ((The 100 Absolutely Unbreakabl Laws of Business Success و همچنین چندین برنامه های صوتی پرفروش مانند 21 روش برای استخدام و نگه داشتن بهترین افراد و 21 روش برای بدست آوردن حقوق بالاتر و ترفیع سریعتر است. و حالا برایان تریسی.
Great ways to stop procrastinating and get more done in less time21
Audio literature presents eat that frog, 21 great ways to stop procrastinating and get more done in less time, by Brian Tracy. Eat that frog is a fast listened than is rich in practical advice that will help you stop procrastinating and get more done in less time. Brian Tracy synthesizes and distils the very best ideas and insights on time management into 21 logical immediately applicable steps. Each chapter provides specific exercises you can use to implement Tracy's advice immediately and see the results for yourself. Brian Tracy is one of Americans leading authorities on the development of human potential and personal effectiveness. He addresses over 250,000people each year on the subjects of personal and professional development. Tracy is the author of the bestselling books Maximum Achievement and The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success as well as numerous best selling audio cassette programs including 21 great ways to hire and keep the best people and 21 great ways to get paid more and promoted faster. Now here's Brian Tracy. 

قیمت : 4500 تومان