در روز 2 ساعت وقت اضافه داشتن
قیمت :45000 ریال

در روز 2 ساعت وقت اضافه داشتن

در روز 2 ساعت وقت اضافه داشتن
کتاب های صوتی برایان تریسی

در روز 2 ساعت وقت اضافه داشتن


چگونه در روز 2 ساعت وقت اضافه داشته باشیم
موسسه نایتینجل کنانت (Nightingal-Conont) سعی دارد با همکاری برایان تریسی، در مبحث مدیریت موفق زمان، سمیناری درمورد مدیر موفق، ارائه دهد:
موفقیت در عرصه زندگی نادر است اما موفقیت در اشتغال حتی نادرتر است. از هر 20 نفر شاید فقط یک نفرهنگام ورود به جهان اشتغال، از پتانسیل و توانش، کامل بهره می گیرد. اکثر آنها فقط به خاطر یک دلیل ساده عملکرد خوبی ندارند و موفق نمی شوند؛ آنها از زمانشان به درستی استفاده نمی کنند.
مدیریت زمان مهارتی است که لازمه موفقیت می باشد. نه تنها لازمه موفقیت در زندگی است، بلکه لازمه موفقیتهای کاری و چیزهای دیگر نیز می باشد، زیرا مدیریت زمان در واقع همان مدیریت زندگی است. زمان، منبع ضروری و غیرقابل جایگزین برای رسیدن به موفقیت است. گرانبهاترین سرمایه شماست. چیزی است که نمی توانید بدون آن ادامه حیات دهید یا کاری از پیش ببرید .
How to Gain 2 Extra Hours a Day
Now, surprising statistic, if you’re a manager as I am a manger, you will find that about 80 percent of your time, unless you are really really on top of it, about 80 percent of your time is spent doing things that do not contribute a darn thing to the results that you’ve been hired to accomplish.
About 80 percent of your time will be spent doing things that you should either eliminate because they’re irrelevant, you should delegate because there’s other people who can just as well do it better than you or they’d be nice to do, they’d be fun to do, they’re convenient to do but they contribute nothing and all of success and time management comes with rigorous discipline

قیمت : 4500 تومان