بسته آموزشی مدیریت روش های تامین منابع مالی(داخلی و خارجی) - غیر حضوری
قیمت :1500000 ریالطول دوره : 20 ساعت

محتوای دوره : بسته فوق به صورت غیر حضوری شامل موارد زیر می باشد
1- 6 عدد DVD حاوی فیلم آموزشی + اسلاید +  power point + جزوه pdf
2- 1 عدد cd فایل صوتی

قیمت بسته : 150 هزار تومان